Topografia - music for an interactive installation @ Warsaw Rising Museum

Soundtrack for Topografia at Warsaw Rising Museum

I recently had the pleasure to write music for Topografia, a new interactive installation and an exhibition currently showcasing at the Warsaw Rising Museum. The installation, which is a narrated and interactive map of Warsaw in 1944 was produced by Superskrypt / Podpunkt, companies specialized in exhibition design.

 

I had the pleasure of writing the music for the exhibition – a brooding, dark score oscillating between violent bursts of low strings and minimalistic piano chords. Having no real melody, the soundtrack relies on timbre and ambience to build an atmosphere of danger. sadness and loss.

You can listen to my music for Topografia here::

1944 Topografia ? interaktywna mapa Powstania Warszawskiego

Jakie wrażenie zrobiła na was interaktywna mapa Powstania Warszawskiego? Czy pomaga uporządkować i zlokalizować przełomowe dla walk momenty? Na wystawie 1944/TOPOGRAFIA stworzonej wraz z Superskrypt do prezentacji danych historycznych wykorzystaliśmy technikę mapowania ? wyświetlania animacji z rzutnika na makietę miasta. Dzięki temu można zobaczyć miejsca największych niemieckich zbrodni, lokalizacje alianckich zrzutów oraz trasy kanałowe, którymi ewakuowali się Powstańcy.

Opublikowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego Środa, 16 stycznia 2019

Here are few pictures from the exhibition area, with the installation in the center. All photos by D. Gralak / MPW.